Flat UI Color CSS

Flat UI Color to stworzona przez nas biblioteka CSS do szybkiego prototypowania stron internetowych opartych na palecie kolorów Flat Web Design zawartych w świetnym narzędziu Flat Color Picker.

Zobacz w akcji:

Sposób użycia

Aby użyć flatuicolor.css na swojej stronie internetowej, po prostu umieść link do biblioteki w sekcji <head> i dodaj wybrane przez siebie klasy kolorów do kodu strony. To wszystko!

Przykładowy kod powinien wyglądać tak:

<head>
  <link rel="stylesheet" href="flatuicolor.min.css">
</head>

Stworzyliśmy 3 sekcje stylizacji:

  • kolor tła (background-color) – klasa .bg-nazwa-koloru,
  • kolor obramowania (border-color) – klasa .border-nazwa-koloru
  • kolor tekstu (color) – klasa .text-nazwa-koloru.

Nazwy kolorów pobrać możesz ze strony Flat Color Picker

Przykład

<div class="bg-flamingo text-derby> tutaj Twój kod </div>

Miłej zabawy 🙂

Podziel się: